frnlen

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden definiëren, onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, de respectieve verplichtingen van de contractanten ter gelegenheid van verkopen door onze diensten.

1.2 Door ondertekening van de overeenkomst of de bestelbon of door aanvaarding van de orderbevestiging, erkent onze medecontractant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

1.3 De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van kracht. Alleen uitzonderingen die het onderwerp zijn van een schriftelijke overeenkomst onzerzijds kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen.

1.4 In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en die van ons, wordt overeengekomen dat deze laatste prevaleren.

2. Geldigheid van vluchtcoupons

2.1 Vluchtcoupons zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van bestelling. Na deze tijd worden ze geannuleerd. De datum van de simulatie kan later zijn dan de vervaldatum van de coupon, zolang de afspraak voor de vervaldatum wordt gemaakt.

Voorbeeld: als uw vluchtcoupon op 21 december 2018 is gekocht, is deze geldig tot 21 december 2019. U heeft tot 21 december 2019 om de reservering te maken. De reservering kan gemaakt worden in 2020 na de vervaldatum.

2.2 Vluchtcoupons zijn alleen geldig voor het pakket zoals beschreven. De coupon kan echter worden ingewisseld op het moment van boeking door het verschil tussen de prijs van het nieuwe pakket en de waarde van de coupon te betalen.

2.3 Dag en tijd van de vluchtreservering kunnen kosteloos worden gewijzigd, uiterlijk 48 uur voor de geboekte vlucht, door te bellen met het centrum EUROPESE VLUCHTSIMULATOR. In dit geval blijft de vervaldatum van de vluchtcoupon ongewijzigd.

2.4 In het geval van een no-show voor de geboekte vlucht zonder annulering of wijziging van de reservering binnen 48 uur, wordt de vluchtcoupon geannuleerd zonder mogelijkheid tot terugbetaling.

2.5 Vluchtcoupons kunnen in geen geval worden terugbetaald.

2.6 In afwijking van punt 2.5 heeft elke koper een herroepingsrecht waaronder hij het recht heeft om kennis te geven van EUROPESE VLUCHTSIMULATOR dat hij afziet van de aankoop zonder opgave van reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van het afsluiten van het servicecontract, dat wil zeggen concreet vanaf de dag na de dag waarop hij de vluchtcoupon per e-mail heeft ontvangen.
10 euro administratiekosten worden automatisch in mindering gebracht op de vergoeding.

Het bestaan ​​van dit herroepingsrecht van de consument is onderworpen aan de voorwaarden van de artikelen 46 en 47 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Conform artikel 46 § 4 van de wet van 6 april 2010 kan de consument geen beroep doen op dit herroepingsrecht indien de uitvoering van de dienstverlening, met instemming van de consument, voor het einde is begonnen. punt uit.

Elke uitoefening van het herroepingsrecht dient vooraf per aangetekende post te worden gemeld aan de maatschappelijke zetel vanEUROPESE VLUCHTSIMULATOR.

Wanneer de koper op geldige wijze gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, wordt hij binnen 30 werkdagen terugbetaald.

2.7 Een verloren vluchtcoupon kan alleen worden vervangen op vertoon van een betalingsbewijs.

2.8 Speciale en tijdelijke aanbiedingen met betrekking tot bepaalde vluchtcoupons zijn alleen geldig gedurende de specifieke specifieke periode die wordt aangegeven in de voorwaarden van de aanbieding.

3. Uitbreiding van vluchtpakketten

De koper of de begunstigde van een vluchtcoupon heeft een maximum van drie maanden vanaf de vervaldatum van zijn coupon om de geldigheid ervan met 12 maanden te verlengen dankzij ons uitbreidingspakket.

De verlenging van 12 maanden begint op de vervaldatum van de cadeaubon en niet vanaf de datum van aankoop van het uitbreidingspakket.

Let op: een vluchtcoupon kan maar één keer worden verlengd.

Voorbeeld: Als je een pakket hebt gekocht op 21 december 2018, dan is het geldig tot 21 december 2019. Je hebt tot 21 maart 2020 om de geldigheid van het pakket te verlengen. U heeft dan tot 21 december 2020 de tijd om uw vlucht te boeken.

4. Vluchttijden, duur en kwaliteit van de vlucht

4.1 De voor onze diensten vastgestelde vluchttijden worden, tenzij anders vermeld, louter ter informatie gegeven.

4.2 Bij een vertraging van meer dan 60 minuten ten opzichte van de aangegeven tijd voor informatie op de vluchtcoupon, wordt deze gratis vervangen door een gelijkwaardige vluchtcoupon.

4.3 Als de duur van de vlucht door u wordt verkort, kunt u geen compensatie of terugbetaling aanvragen, zelfs niet gedeeltelijk. De redenen die aan u kunnen worden toegeschreven, zonder dat deze uitputtend zijn, zijn onder meer uw late aankomst op het vluchtcentrum, het verzoek om een ​​pauze te nemen, het gevoel van luchtziekte of enig ander lichamelijk probleem tijdens de vlucht.

4.4 Als we tijdens uw vlucht technische problemen ondervinden die resulteren in een vermindering van de kwaliteit of duur van de vlucht, wordt deze gratis vervangen door een gelijkwaardige vluchtcoupon.

4.5 We doen er alles aan om u een USB-sleutel te geven zodra uw vlucht voorbij is. In het geval dat het technisch niet mogelijk is om het aan het einde van uw vlucht aan u te geven, zullen we het u zeer snel per post toesturen. Indien wij u om technische redenen niet kunnen voorzien van de bestelde USB-sleutel, ook niet op een later tijdstip, zullen wij de waarde van deze aankoop terugbetalen, zonder verdere vergoeding.

4.6 Het enige doel van de vluchtsimulator is het aanbieden van leuke activiteiten. EUROPESE VLUCHTSIMULATOR is geenszins een gecertificeerd opleidingsbedrijf voor piloten.

5. Veiligheid en toegankelijkheid van de vluchtsimulator

5.1 Om veiligheidsredenen moet voor het betreden van de simulator een identiteitskaart worden getoond. We behouden ons het recht voor om uw toegang te weigeren als u geen officieel document met uw foto kunt overleggen. In dit geval wordt de vluchtcoupon geannuleerd en niet terugbetaald.

5.2 De minimumleeftijd voor toegang tot onze simulator is 12 jaar, er is geen maximumleeftijd. De minimaal vereiste hoogte is 1,50 m.

5.3 De vluchtsimulator is een exacte replica van een vliegtuigcockpit. Het vereist voldoende mobiliteit om het apparaat in en uit te gaan en is mogelijk niet geschikt voor sommige mensen. Neem contact met ons op tijdens uw aankoop als u denkt dat uw fysieke conditie uw ervaring kan beïnvloeden. Het gebruik van de vluchtsimulator kan effecten opleveren die van persoon tot persoon verschillen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of u fysiek in staat bent om de vluchtsimulator te gebruiken.

5.4 De toegang tot de vluchtsimulator wordt geweigerd als wij vaststellen dat u onder invloed bent van alcohol of drugs of als u lichamelijk niet in staat blijkt de vluchtsimulator te gebruiken. In dit geval wordt de coupon geannuleerd en niet terugbetaald.

5.5 Door uw aankoop of door uw coupon te gebruiken voor een vluchtsimulatiesessie, stemt u er impliciet mee in om EFS, haar werknemers en medewerkers te vrijwaren voor elke actie van uw kant die direct of indirect schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook zou veroorzaken.

6. prijs

De vaste prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW.

7. Betaling van facturen

7.1 De facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, uiterlijk binnen dertig dagen na verzending. Na deze periode zal elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele rente van 12% per jaar opleveren, met een minimumtarief overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende laattijdige betaling bij handelstransacties.

7.2 Elke onbetaalde factuur op de vervaldag wordt eveneens automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 50.
per factuur.

7.3 Elk geschil met betrekking tot een factuur moet ons binnen vijftien dagen na verzending schriftelijk bereiken.

8. Geschillen

In het geval van een geschil tussen partijen of een betalingsproces, de rechtbanken waarvan ons hoofdkantoor afhankelijk is.

9. Wijziging van de overeenkomst

Elke wijziging van de specifieke overeenkomsten of de huidige algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke wijziging die door alle partijen wordt ondertekend.

10. Reddingsclausule

De ongeldigheid of onwettigheid van een van de clausules voorzien in de overeenkomsten (specifieke en algemene voorwaarden) die tussen de partijen zijn overeengekomen, brengt op geen enkele manier een ongeldigheid of nietigheid met zich mee van de andere voorwaarden van de overeenkomst die tussen de partijen is gesloten - clausules die volledig geldig blijven.


2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
100% veilige betaling
veilige betaling 32pxvisum gebogen 32pxmastercard gebogen 32pxmaestro gebogen 32pxBelfius 32pxbancontact32pxing 32pxkbc32pxcbc32px

Op afspraak - dinsdag t/m zondag - 9 tot 18 uur
Copyright 2018-2022 © Europese vluchtsimulator - Steenweg van Brussel 4, 1470 Genappe (België) | Website gemaakt door Zzam.be

Deze website maakt gebruik van cookies om u een betere browse-ervaring te bieden.