frnlen

Privacybeleid

Als onderdeel van zijn professionele activiteit verzamelt European Flight Simulator persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd), waaronder ook de persoonlijke gegevens van mensen die op haar website surfen. De site www.efsimulator.com wordt gehost op de servers van de firma CBlue SPRL - Chaussée de Louvain, 484 5004 Namen BCE BE0894435119

Dit document, getiteld “Beleid inzake vertrouwelijkheid van persoonsgegevens”, is opgesteld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 (Privacywet). Dit beleid is bedoeld om het individu te beschermen tegen elk misbruik van zijn persoonlijke gegevens en is ook gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“RGPD” of “GDPR” in het Engels) 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 24 mei , 2016 om minimumvereisten voor het online verzamelen van persoonlijke gegevens vast te stellen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de eigenaar van de website www.efsimulator.com

Het doel van dit "Privacybeleid", of "Vertrouwelijkheidsbeleid", is om alle betrokken natuurlijke personen, hierna te noemen "U", of "Uw/Uw", te informeren over hoe European Flight Simulator persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt en de rechten die de natuurlijke persoon heeft om het gebruik van dergelijke persoonsgegevens te controleren.

1. Reikwijdte van dit privacycharter

Het begrip persoonsgegevens ("Persoonlijke gegevens") bestaat uit alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon, ongeacht of deze is geïdentificeerd of zelfs eenvoudig identificeerbaar is (zelfs indirect, bijvoorbeeld door een identificatienummer of een kruiscontrole-informatie). Enkele voorbeelden van persoonsgegevens: identiteit, contactgegevens, identificatienummer, locatiegegevens, informatie met betrekking tot het beroepsleven, IP-adres, enz.

"Niet-persoonlijke gegevens" komt overeen met informatie die de identificatie van de persoon niet mogelijk maakt.

Het gebruik van de website www.efsimulator.com evenals de persoonlijke gegevens die u akkoord gaat om te communiceren op deze website zijn onderworpen aan de bepalingen van dit Charter.

2. Verzamelde gegevens 

Door de website van European Flight Simulator te bezoeken en te gebruiken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Deze kunnen het volgende omvatten:

 • Voornaam en achternaam ;
 • Adres ;
 • E-mailadres ;
 • Telefoonnummers ;
 • Login en wachtwoord;
 • Bedrijfsnaam ;
 • Btw-nummer ;
 • Werkterrein (type organisatie - bedrijf, school, enz.);
 • IP adres ;
 • enz.

Alle andere persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Het is mogelijk dat de verwerkingsverantwoordelijke ook niet-persoonsgebonden gegevens moet verzamelen. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgebonden gegevens omdat ze niet direct of indirect een bepaalde persoon identificeren. Ze kunnen dus voor elk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website van European Flight Simulator, de aangeboden diensten of de reclame van de verwerkingsverantwoordelijke te verbeteren.

In het geval dat zijn niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, zodat de identificatie van de betrokken personen mogelijk is, zullen deze gegevens als persoonlijke gegevens worden behandeld totdat hun verzoening met een bepaalde persoon onmogelijk wordt gemaakt.

3. Bescherming van persoonsgegevens van kinderen

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot een kind is rechtmatig wanneer het kind ten minste 16 jaar oud is.
Geen enkel product of dienst van European Flight Simulator mag door kinderen worden gebruikt.

Als ouders echter ontdekken dat hun kind zonder hun toestemming persoonlijke gegevens aan European Flight Simulator heeft doorgegeven, kunnen ze European Flight Simulator vragen deze persoonlijke informatie te verwijderen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

4. Verzamelmethoden

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens via:

 • Het creëren van een persoonlijke ruimte op onze website
 • Het bestelformulier
 • Contactformulieren
 • Het gebruik van cookies

5. Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:
 • Zorgdragen voor het beheer en de controle van de uitvoering van de aangeboden diensten
 • Personaliseer de inhoud van de website om de gebruikerservaring te verbeteren
 • Statistieken uitvoeren
 • Reageren op vragen

6. Bewaartermijn

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de nagestreefde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.
De persoonsgegevens van een Klant worden bewaard tot maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen die deze klant bindt aan de verwerkingsverantwoordelijke.
De persoonsgegevens van een Prospect worden bewaard tot maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen deze Prospect en de verwerkingsverantwoordelijke.

Voor bepaalde categorieën gegevens gelden kortere bewaartermijnen, zoals verkeersgegevens die maar 12 maanden worden bewaard.

Aan het einde van de bewaartermijn stelt de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens inderdaad onbeschikbaar zijn gemaakt.

7. Gegevensoverdracht

In het geval van toegang tot onze website vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie en waarvan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van gegevens afwijkt van die van de Europese Unie, wijzen wij u erop dat door verder te gaan om onze site te gebruiken, die wordt beheerst door de Belgische wetgeving, onze algemene verkoopvoorwaarden en dit privacybeleid, draagt ​​u uw persoonlijke gegevens over aan de Europese Unie en stemt u in met deze overdracht.

Uw Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden voor de goede werking van de missie. Uw Persoonsgegevens kunnen niet aan onze Partners worden bekendgemaakt. Uw Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden (in de EU of buiten de EU).

8. Cookies

De Site gebruikt cookies om gebruikers van de Site van elkaar te onderscheiden. Dit stelt ons in staat om u een goede ervaring te bieden tijdens het browsen op de site en om deze te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, raadpleeg ons cookiebeleid (zie hieronder)

9. Voorwaarden voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens

De "verwerking" van Persoonsgegevens omvat onder meer het gebruik, de opslag, de registratie, de analyse, de aangifte en de vernietiging van de Persoonsgegevens volgens wat naar de omstandigheden noodzakelijk is.

De informatie wordt alleen gebruikt voor intern gebruik en zal daarom nooit worden overgedragen aan andere natuurlijke of rechtspersonen die al dan niet verbonden zijn met ons bedrijf. Maar deze gegevens zullen op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de politiediensten worden meegedeeld zonder de voorafgaande toestemming van hun houder.

We hebben passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om het verlies, misbruik of wijziging van informatie die op onze site is ontvangen, te beschermen.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

In overeenstemming met de wet hebt u te allen tijde het recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten in deze gegevens te laten corrigeren.
Alle verzamelde Persoonsgegevens worden voor een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen voor de periode voorzien door de toepasselijke wetgeving.

10. Link naar websites die niet worden beheerd door European Flight Simulator

Onze site biedt links naar sites van derden (Tripadvisor, enz.). European Flight Simulator heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens die zij kunnen verzamelen. Bijgevolg wijst European Flight Simulator elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van uw Persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derde partijen.

11. Rechten van de betrokkene

In overeenstemming met de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens, bent u de eigenaar van uw gegevens en hebt u rechten op uw persoonsgegevens die:

 • Recht op toegang: u heeft toegang tot uw persoonsgegevens, d.w.z. het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te krijgen dat uw gegevens al dan niet worden verwerkt, evenals, als dat het geval is, de 'toegang tot die gegevens (mededeling van een kopie) en op informatie met betrekking tot de kenmerken van de verwerking. (Om welke gegevens gaat het?, Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?, Hoe lang worden ze bewaard?).
 • Recht op rectificatie: als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u deze te allen tijde corrigeren of aanvullen via uw klantengedeelte op de website van het bedrijf European Flight Simulator of u kunt ook per e-mail contact met ons opnemen: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Recht op beperking van de gegevensverwerking: u kunt om legitieme redenen geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ook als deze verband houden met het doel van het verzamelen. Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld: nieuwsbrief), kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of via de afmeldlink onder de nieuwsbrief.
 • Recht op gegevenswissing (of "recht om te worden vergeten") - U kunt uw toestemming op elk moment intrekken of uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwijderd als u daarom verzoekt als uw gegevens verouderd of niet relevant zijn (bijvoorbeeld: verwijdering van een inhoud, een commentaar of een profiel op internet). U kunt een e-mail sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt European Flight Simulator vragen dat uw gegevens naar u worden verzonden in een "gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en zichtbaar op de machine".

Gegevensbeveiliging en ontvangers

European Flight Simulator zorgt voor de bescherming en beveiliging van de persoonlijke gegevens die u hebt gekozen om aan haar te communiceren, om hun vertrouwelijkheid te waarborgen en het lekken, verlies, diefstal en vernietiging van gegevens te voorkomen (per ongeluk of als gevolg van een ongeoorloofde inbraak in het computersysteem van European Flight Simulator).

Alle Persoonsgegevens die u ons meedeelt zijn vertrouwelijk, hun toegang is beperkt tot het interne team van European Flight Simulator die deze nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun missie. Alle personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Hoewel we deze stappen ondernemen om de veiligheid van uw informatie te waarborgen, moet u zich bewust zijn van de vele informatiebeveiligingsrisico's die er bestaan ​​en passende voorzorgsmaatregelen nemen om uw informatie (inclusief wachtwoord en informatie) in uw ruimte te beschermen.

12. Conflictoplossing

Hoewel European Flight Simulator redelijke maatregelen heeft genomen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

Als u twijfels heeft over de veiligheid van uw persoonsgegevens of dat deze "misbruikt" zijn. U wordt uitgenodigd om contact op te nemen met European Flight Simulator op het volgende adres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
European Flight Simulator zal klachten met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens onderzoeken en proberen deze op te lossen in overeenstemming met de principes die zijn opgenomen in dit privacybeleid.

13. Contact

Voor elk verzoek met betrekking tot uw Persoonsgegevens: inzage / raadpleging, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid, verzet of voor eventuele klachten, kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

14. Datum van inwerkingtreding en herzieningen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

We maken het onze plicht om dit privacybeleid regelmatig bij te werken om rekening te houden met eventuele juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Alleen de nieuwste versie prevaleert. Wij nodigen u dan ook uit om regelmatig kennis te nemen van de updates.

Dit privacybeleid voor de bescherming van persoonsgegevens is van kracht sinds 01-04-2017.


2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
100% veilige betaling
veilige betaling 32pxvisum gebogen 32pxmastercard gebogen 32pxmaestro gebogen 32pxBelfius 32pxbancontact32pxing 32pxkbc32pxcbc32px

Op afspraak - dinsdag t/m zondag - 9 tot 18 uur
Copyright 2018-2022 © Europese vluchtsimulator - Steenweg van Brussel 4, 1470 Genappe (België) | Website gemaakt door Zzam.be

Deze website maakt gebruik van cookies om u een betere browse-ervaring te bieden.